فهیمه ادبی

Category: مقالات

تصویر سازی

تمام انسان‌ها در یک مسیر همراه تو هستند. هرشخصی بسته به نسبتی که با تو دارد چندین روز تا چندین دهه تو را همراهی می‌کند

ادامه مطلب »

سوگ

روبه‌روی میز کارم آرام نشسته بود، هنوز دستگاه ضبط صوت را روشن نکرده بودم. زمان بسیاری از دست به قلم بودنم می‌گذشت در این سال‌ها

ادامه مطلب »

وداع با پدر

روی صندلی نشستم،سرم را از روی تخت بلند کردم و به صورتش خیره شدم. عرق سردی روی صورتش نشسته بود،آرامش خاصی در وجودش حس می‌کردم.

ادامه مطلب »

تو اینجایی تو اینجایی، در نزدیکی منی و من نفس میکشم تو را . گرمای حضورت گرمی تنم را دو صد چندان کرده چنان که

ادامه مطلب »
مقالات

درباره‌ی من

  فهیمه ادبی هستم . زاده‌ی تهران،علاقمند به ادبیات ،به مطالعه ،به رقصاندن قلم روی کاغذ و آفریدن متنهای کوتاه و بلند. دانش آموخته‌ی روانشناسی.

ادامه مطلب »