فهیمه ادبی

Day: 4 خرداد 1403

خروس یا خناس

خانه‌ی پدری‌ام، خانه‌ای حیاط‌دار بود که حکم بهشت روی زمین را برایم داشت. دوران کودکی و نوجوانی‌ام با دنیایی ‌از خاطره در همین خانه سپری

ادامه مطلب »