فهیمه ادبی

آخرین نوشته‌ها

مقالات

نوشتن

نقاش‌ها با کمک رنگ، نوازندگان با آلات موسیقی و نویسندگان با قلم و واژه احساسات خود را به مخاطب‌ها انتقال می‌دهند.  من نوشتن را برگزیدم.

ادامه مطلب »
مقالات

باغ کتاب مَلک

اگر برای خرید به مرکز تجاری ولنجک واقع در بلوار دانشجو رفته باشید بی شک قفسه‌ایی سبز قسمت راست در ورودی اصلی نظر شما را

ادامه مطلب »

من

•فهیمه ادبی هستم. •زاده تهران هستم. •دختر چهله تابستانم. • دارای دو خواهر و برادر هستم. •برون‌گرا، گرم و بسیار صمیمی و خودمانی‌ام. •هر روزم

ادامه مطلب »