فهیمه ادبی

آخرین نوشته‌ها

هر آنچه می‌خواستم در مورد سیگار بدانم اما جرات پرسیدنش را نداشتم. بی شک یکی از رسانه‌های قدیمی و تاثیر گذار، تلویزیون بوده و هست

ادامه مطلب »

رسیدن

چه تجربه‌ی شیرینی ست رسیدن. رسیدن به خانه‌ی امن خودت بعد از سفری طولانی. رسیدن به معشوقه‌ای که، سالها آرزوی خانه‌ی مشترک را، با او

ادامه مطلب »

خاستن از شما توانستن از من

می‌گویید: در تحریراتم نظم خاصی حکم‌فرما شده، نثر روان و سلیس در نوشته‌هایم هویداست، از ایده‌های جالب در متن‌ها استفاده می‌کنم، دایره واژه‌گانم بسیار گسترده‌تر

ادامه مطلب »

روح افسار گسیخته

پیمان عزیزم،  سلام  چندین بار تماس گرفتم تا جویای احوالت باشم اما متاسفانه پاسخ‌گو نبودی.  می‌دانم صحبت کردن در این وهله بازدهی ندارد، اما به

ادامه مطلب »

بیدار شو

یک روز صبح بیدار می‌شوی اما توان بیدار شدن را در خود نمی‌بینی، به ساعت نگاه می‌کنی ساعت می‌گوید : برای استفاده بهینه از وقت

ادامه مطلب »

درد فانتوم یا درد خیالی

  همان طور که عینک مطالعه‌ش را از روی ‌بینی به پایین سر می‌داد تا مرا دقیق‌تر ببیند، گفت ؛ درد فانتوم،  همان درد خیالی‌ست،

ادامه مطلب »